Velkommen til Børnenes Kontor

Børnenes Kontor hjælper børn i Danmark hele året, primært børn fra vanskeligt stillede familier.

Der er otte afdelinger i Danmark, og de arbejder selvstændigt med bl.a. ferieophold, udflugter, rekvisitioner til tøj og sko, julehjælp og kulturelle arrangementer for børn og deres familier.

Ansøgninger behandles gennem lokalkontorerne, som kender den enkelte familie på grundlag af ansøgningsskemaet.

Landsforeningen Børnenes Kontor søger bidrag til dette arbejde og fordeler de indkomne midler efter børnetal til lokalkontorerne.
 

 

 

Det er i 2019 muligt at opnå fradrag på selvangivelsen op til 16.300 kr til Landsforeningen Børnenes Kontor. Det gøres ved at indsætte dit bidrag på Landsforeningens konto   53010918168 i Arbejdernes Landsbank, samtidig med at du oplyser dit cpr.nr. og yderligere oplyser om donationen skal gå til en af lokalafdelingerne eller til Landsforeningen. Børnenes Kontor indberetter dit bidrag til SKAT. Hvis man ønsker at benytte sig af fradragsmuligheden, skal cpr.nr. oplyses hver gang, der gives et bidrag. Ægtefæller har hver sit fradrag.

 

Stor tak for din hjælp

 

dankort_22.gifvisa_22.gif
Webbureau Ultimate Web