Landsforeningen Børnenes Kontors arbejdsområde

Børnenes Kontor blev i 1898 i København, af journalisten A. C. Meyer, der var ansat ved dagbladet Socialdemokraten, han havde på privat basis hjulpet børn i nød. På dette tidspunkt var der tale om så stor social nød, at A. C. Meyer fandt det nødvendigt at oprette Børnenes Kontor. Det var imidlertid først da trikotagefabrikant Mich. Henriques skænkede en pengegave på 500 kr. – en efter datidens forhold stor sum penge – at Børnenes Kontor  kunne starte i egne lokaler.

I 1950 blev Landsforeningen Børnenes Kontor oprettet. De enkelte lokalkontorer af Børnenes Konto fik derved et talerør for den vigtige sociale opgave, der stadig   er stort behov for.
 

Landsforeningens arbejde
Landsforeningen Børnenes Kontorer er en paraplyorganisation, Her samles de 8 lokalkontorers centrale opgaver. De midler LBK modtager fra Tips- Lottomidlerne, Giro 413, PUF-midlerne mm. formidles  ubeskåret videre til lokalkontorerne. LBK behandler arvesager, hvor LBK er modtager.

LBK betaler ikke boafgift og er fritaget for betaling af skat i arvesager

Midlerne fordeles efter de retningslinier landsmødet beslutter .

LBK´s regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.Lokalkontorernes arbejde
Arbejdet i Børnenes Kontorer er baseret på frivillig arbejdskraft. Det er således frivillige medarbejdere der som udfører arbejdet.

Lokalkontorerne hjælper fortrinsvis socialt dårligt stillede familier med skolesøgende børn. Kontorernes tilbud til disse er mangeartede, her skal nævnes:

  • At uddele rekvisitioner til køb af tøj og sko 2 gange årligt.
  • At uddele julehjælp i form af fødevarer til jul.
  • At arrangere og drive sommerferiekolonier.
  • At arrangere endagsudflugter til forlystelsesparker m.m.
  • At deltage i og arrangere ”Store legedag”.
  • At tilbyde kulturelle oplevelser f.eks. i form af teater og koncertbesøg.

 

Tøj og sko uddeles fortrinsvis til skolesøgende børn; øvrige aktiviteter er i hovedreglen familieorienterede.

Børnenes Kontorer i Danmark oplever netop nu - via et stigende antal ansøgninger - et stort behov for hjælp til børnefamilier, der er kommet i social nød. I samme omfang har vor målgruppe et behov, for at vore aktiviteter udvides både med hensyn til aldersgruppe og aktivitetsform.

Lokalkontorerne er beliggende i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Horsens, København, Odense,  Randers og Roskilde.

Man kan spørge sig selv, om der er behov for Børnenes Kontorer i det 21..århundrede.
Svaret er ja! Vi står i den situation, at vi må afvise berettigede modtager, så vi kun kan  imødekomme 60% af ansøgningerne.

Ønsker du at støtte LBK kan du indbetale et beløb direkte og elektronisk.
Eller benytte en bankoverførsel til :  AL 53010918168

Ellers klik her for at benytte vores donations-mulighed på nettet
 

dankort_22.gifvisa_22.gif
Webbureau Ultimate Web