Børnenes Kontor Horsens

Historie: Børnenes kontor i Horsens er oprettet i 1942 som en reaktion på at byrådet havde bevilget et beløb til ældre og invaliderenteydere, kronisk syge og ældre enker. Arbejderbevægelsen ønskede også at der skulle tænkes på børnene, og fik i løbet af tre dage indsamlet 1100 kr. til oprettelse af Børnenes kontor, pengene blev overrakt til borgmesteren på byens 500 års købstadsjubilæum.

Kontoret i Horsens er en underafdeling af Landsforeningen af Børnenes kontorer og dækker Horsens Kommune.

Opgaver: Børnenes kontor i Horsens har til opgave at samle penge ind til mindrebemidlede familier med skolesøgende børn i Horsens Kommune. Ansøgningsskemaer kan medio oktober måned afhentes på Horsens Rådhus i informationen, og på familiecentrene i Kommunen samt på biblioteket i Brædstrup.

Der udstedes rekvisitioner til sko og tøj efter ansøgningerne er behandlet af bestyrelsen. Beløbets størrelse afhænger af, antal ansøgere og hvor mange midler Børnenes kontor har modtaget til formålet.

Børnenes kontor i Horsens søger om midler til disse opgaver fra lokale fonde, virksomheder, organisationer, foreninger samt private. Fra Landskontoret modtager vi hvert år midler fra Socialfondspuljen.

Bestyrelsen i Børnenes kontor i Horsens består af.
Formand: Jonna Sørensen, Dagnæs Strandvej 5, 8700 Horsens. Telefon: 30706471.
Kasserer: Bent Frandsen, Højvangen 29, 8700 Horsens. Telefon: 75642025.

Bestyrelsesmedlemmer: Gert Skov Rasmussen, Per Schmidt Andersen, Dorte Nordmann og Claus Andersen

Sekretariat: Børnenes Kontor, Rubinvej 2 , 8700 Horsens.
 

E-mail: horsens@borneneskontor-landsforening.dk

dankort_22.gifvisa_22.gif
Webbureau Ultimate Web